Category: ตกปลา

บอทตกปลา v1.06

บอทตกปลา v1.06

ROX database, monster, cards, element

Fishing bot v1.06 Portable for all emulator

Supprt Nox, LD, Bluse Stack, Memu and other

บ่นให้เธอฟังก่อน Download
ผมทำบอทตัวนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนใช้งานได้ฟรี ก็มีคนใช้งานเยอะเป็นหมื่นๆคน มีคนใช้งานบ้าง เข้ามาด่าบ้าง ส่วนตัวเขียนและใช้งานเอง ยังไม่โดนเตือน และไม่เคยโดนแบน จึงไม่กล้ารับประกันให้ใคร ว่าใช้แล้วจะไม่โดนแบนไหม แต่โดยความรู้สึกเจ้าบอทตัวนี้เป็นเครื่องมือทุ่นแรงคนโดนไม่แทรกแซงตัวเกม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ในโลกของเกมนี้มีบอทเก็บต้นไม้ ตีไว ซึ่งไปกระทบกับผู้เล่นคนอื่น แต่เราไม่ได้ทำถึงขั้นนั้น เพราะความรู้ของผมก็ไม่ถึง ทำได้เพียงบอทช่วยคลิ้ก

1 Download Here

2 Run Emulator Windows

3 Run bot script

4 Click on window to active

4.1 Click on window screen

4.2 Turn to full screen by press f11 or other way

5 Move mouse cursor to fishing edge

6 Press “Ctrl+R” to record screen and mouse position

then click “OK”

7 Check the window detail

 • Window Title
 • Emulator object
 • Screen Size
 • Cursor position record

8 Push training

 • Click “Train-Push” or Press “Ctrl+Q”
 • Mouse automatically click
 • Color is recorded

9 Pull training

 • Click “Train-Pull” or Press “Ctrl+W” when the perfect moment (Edge is green)
 • Mouse automatically click
 • Color is recorded

10 Test for 1 time

 • Robot catch the color
 • Return the result with match color

11 Try to automatically fishing

 • Start
 • Stop
 • End bot
ROX จุดตกปลาทั้ง 10

ROX จุดตกปลาทั้ง 10

จุดที่ 1 Prontera South Gate

จุดตกปลาจุดแรกของเกม เป็นจุดที่ทำกิจกรรมตกปลาประจำวัน อยู่ทางด้านล่างของแผนที่

จุดตกปลาเลเวล 1
จุดตกปลาเลเวล 1 Prontera South Gate

จุดที่ 2 Prontera west Gate

ในจุดนี้จะเป็นจุดที่ตกปลาขั้นสูงขึ้น สามารถเอาปลาไปเป็นวัสดุทำ Rune เพื่อสร้างอาวุธฟ้าได้ต้องแต่จุดเลเวล 2 ปลาบางตัวมีราคาแพงถึง 1,000 เพชรแดง

จุดตกปลาเลเวล 2
จุดตกปลาเลเวล 2 Prontera West Gate

จุดที่ 3 Sograt Desert

จุดนี้เริ่มเป็นจุดที่คนพัฒนาของระดับสูงใช้หาวัสดุ และมีปลาราคาแพงให้คนที่ต้องการหาเงินได้มาตกปลาขาย

จุดตกปลาเลเวล 3
จุดตกปลาเลเวล 3 Sograt Desert

จุดที่ 4 Labyrinth forest

จุดตกปลาจากนี้ไปจะเป็นขึ้นที่คนพัฒนาของคราฟต้องมาต่อเนื่อง จะต้องใช้เป็นวัสดุขั้นสูงในการอัปเกรดการคราฟ

จุดตกปลาเลเวล 4
จุดตกปลาเลเวล 4 Labyrinth Forest

จุดที่ 5 Underwater Cave

เป็นจุดตกปลาที่แปลกมาก เพราะเป็นจุดตกปลาที่อยู่ใต้น้ำ 555

จุดตกปลาเลเวล 5
จุดตกปลาเลเวล 5 Underwater Cave


จุดที่ 6 payon east forest

จุดนี้อยู่ทางด้านซ้ายของเมือง Payon

จุดตกปลาเลเวล 6
จุดตกปลาเลเวล 6 Payon East Forest

จุดที่ 7 Munak Cave 1F (Payon Dungeon)

จุดตกปลาเลเวล 7 ยังคงอยู่ที่เมือง Payon จุดตกปลาตั้งอยู่ใน Payon Dungeon

จุดตกปลาเลเวล 7
จุดตกปลาเลเวล 7 Munak Cave 1F

จุดที่ 8 Orc dungeon

จุดตกปลาเลเวล 8
จุดตกปลาเลเวล 8 Orc Dungeon


จุดที่ 9 Glast Heim

จุดตกปลาจุดสุดท้าย ระดับเลเวล 9 อยู่ในเมือง Glast Heim

จุดตกปลาเลเวล 9
จุดตกปลาเลเวล 9 Glast Heim